"در صورت ادامه تظاهرات های مردم، بدنه نیروی انتظامی به مردم می پیوندد"

 

وبلاگ حرف  حساب: ایمیل وارده (نقل به مضمون بنا به درخواست ایمیل کننده): افسر ارشد یکی از مناطق کشور در گفتگوی خصوصی با یکی از بستگانش می گوید که خود او به موسوی رای داده است و از خشونت های صورت گرفته شدیدا ناراحت است ولی چون هنوز نظام ساختاری نیروی انتظامی از سرپیچی ترس دارد کمی وقت لازم است تا بدنه ی اصلی و افسران ارشد از دستور برخورد با مردم آشکارا سرپیچی کنند. وی می گوید ولی حتی در همین موقعیت هم ماموران نیروی انتظامی به این دلیل که نیروی های بسیجی در صحنه هستند مجبور می شوند با خشونت رفتار کنند ولی وقتی به جایی دور از چشم آن ها می رسند بچه های دستگیر شده را رها می کنند. وی همچنین گفته که در صورت پافشاری و در صحنه ماندن مردم، نیروهای فراوانی که از برخورد با هموطنانشان نارضی اند و از آماده باش های مکرر خسته شده اند به مردم خواهند پیوست و از کودتاچیان فرمان نخواهند برد.

 

این افسر ارشد از بدنامی نیروی انتظامی بین مردم شدیدا ابراز نارحتی کرده و گفته که در بین همسایگانش احساس شرمندگی می کند و همچنین رفت و آمد و دید و بازدید با اقوام و دوستان را خیلی کمتر کرده است. و همچنین در پایان گفته که امیدوار است بزودی نیروهای مردمی نیروی انتظامی که اکثریت آن را تشکیل می دهند از زیر سایه ی اختناق فرماندهان سپاهی که از خارج نیرو به نیرو تحمیل شده اند و کنترل نیروی انتظامی را به عهده گرفته اند خارج شود.


....................................................
حرف  حساب:
مشاهده ی یکی دیگر از هموطنان در روز تجمع در بهشت زهرا نیز حادثه ای شبیه همین را ذکر می کرد که نیروهای انتظامی حدود 19 یا 20 نفر از مردم را که دستگیر کرده بودند و در مینی بوس نگه داشته بودند ولی وقتی با شعار نیروی انتظامی حمایت حمایت روبرو شدند آن ها را آزاد کردند.