لباس شخصی ها یک جوان را در خیابانی در تهران ترور کردند

 

سایت حکومتی آينده : چند مامور لباس شخصی كه درتعقیب جوانی بودند،درتقاطع خیابان میرزای شیرازی وشهید مطهری با دوشلیك پیاپی،او را از پا انداختند تا دقایقی بعد آمبولانس مركز فوریت های پزشكی،جنازه نیمه جان اورا به اورژانس منتقل كند.به گزارش خبرنگار آینده شاهدان عینی می گویند،ظهرامروز چند مامور با لباس شخصی كه بیسیم وسلاح كمری دردست داشتند،از تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی ومطهری درتعقیب جوانی بودند كه با تمام توان درحال گریز بود.شاهدان عینی گفته اند دو مامور نیز سوار بر سمندی نقره ای رنگ،بر خلاف جهت خیابان مطهری كه از سمت ولی عصر به سمت شریعتی،یك طرفه است،به تعقیب این جوان پرداخته اند .گفته می شود پس ازآن كه احتمال فرار جوان جدی شده است،یكی از این ماموران درحالی كه مردم زیادی در حال تردد بوده اند،به سوی اودو تیر پیاپی شلیك می كند ودرتقاطع خیابان میرزای شیرازی ومطهری،اورا هدف قرار می دهد.
یكی ازماموران درپاسخ به كنجكاوی مردم گفته است او را درحال سرقت شناسایی وتعقیب كرده اند درحالی كه مامور دیگری گفته است كه این جوان را درحال زورگیری شناسایی كرده اند با این حال برخی حاضران مدعی شدند این جوان به دلایل سیاسی تعقیب وزخمی شده است.


به گزارش خبرنگار آینده،هویت این جوان زخمی مشخص نشد اما آن گونه كه شاهدان حاضر درصحنه گفته اند،جوانی كه هدف گلوله ماموران قرار گرفته،حدودا 25ساله با لباس های مارك دار بوده است.
با این حال گفته می شود ماموران كه آنها نیز وابستگی سازمانی خود را فاش نساخته اند پس ازخمی شدن جوان با او رفتار سخت داشته وحتی پرستاران مركز فوریت های پزشكی نیز پس ازاین كه ماموران به آنها گفته اندكه این جوان دزد وسارق است،با او برخورد بسیار بدی داشته وزخم اورا روی آسفالت های خیابان باند پیچی كرده اند.


این رفتار پرستاران مورد اعتراض بسیاری از مردم قرار گرفته وپس ازآن ماموران رسمی پلیس با حضور درصحنه،مردم را متفرق كرده اند. گفتنی است اطلاع رسانی سریع نیروی انتظامی می تواند مانع گسترش شایعات شود.