احضار دانشجویانی که به لاریجانی اعتراض کردند

 

خبرگزاری حکومتی مهر: رئیس دانشگاه صنعتی شریف در خصوص احضار دانشجویان متخلف این دانشگاه به کمیته انضباطی گفت: 5 یا 6 دانشجو به کمیته انضباطی احضار شده اند. سعید سهراب پور درباره برخورد با برخی دانشجویان در نشست محمد جواد لاریجانی در این دانشگاه گفت: در این نشست تنها عده ای در مخالفت و جمعی هم در دفاع از وی شعار دادند و عده ای نیز سالن را ترک کردند که البته چنین چیزی هر چند جریمه ای انضباطی در بر ندارد دور از شان دانشگاه صنعتی شریف است که تا به حال سابقه نداشته با یک مهمان در این دانشگاه چنین برخورد نامناسبی صورت گیرد. وی درباره برخورد با برخی دانشجویان این دانشگاه به دلیل تجمع در مقابل کتابخانه این دانشگاه نیز گفت: کمیته بدوی دانشگاه صنعتی شریف 5 یا 6 نفر از کسانی که موجبات تجمع در برابر کتابخانه را فراهم آورده بودند را احضار کرده است. رئیس دانشگاه صنعتی شریف درباره برخورد با دانشجویان خوابگاهی که در برخی سایتهای خبری به آن اشاره شده است گفت: برخوردی با ساکنین خوابگاهها صورت نگرفته است.