محکوميت يکی از دستگيرشدگان حوادث اخير به چهار سال زندان

 

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده محسن جعفری 39 ساله روز 24 خرداد ماه هنگامی که شاهد ضرب وشتم و حشیانه باتون بدستان ولی فقیه علیه چند تن از زنان دلیر  شرکت کننده در اعتراضات بود به حمایت از آنها بر می خیزد و زنان معترض را از چنگال نیروهای سرکوبگر لباس شخصی که در اثر ضربات باتون زخمی و خونین  بودند رها می کند.


آقای جعفری 29 خرداد ماه همراه با خانواده اش در سفر بسر می بردند  که  در چاده قم تفرش او را دستگیر و به اداره اطلاعات قم برده شد و از آنجا به زندان ساحلی قم منتقل می شود و در اول تیرماه از زندان ساحلی قم  به زندان اوین منتقل می شود.از زمان انتقالش به زندان اوین تا تاریخ 23 تیرماه هیچ خبری از وی در دست نبود. در طی این مدت تحت وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روحی قرار می گیرد و وادار به اعتراف  میشود.


پس از گرفتن اعترافات او را به دادگاه فرمایشی به کارگرادنی صلواتی قصاب زندانیان سیاسی و حقوق بشری برده می شود در صحنه دادگاه او را وادار به اعترافات تلویزیونی می کنند . زندانی سیاسی محسن جعفری  در اعترافات تلویزیونی  وادار می شود که بگویید  بسوی نیروهای سرکوبگر 2 تکه سنگ پرتاب کرده است.آقای جعفری در دادگاه فرمایشی از وکیل فرمایشی که هیچگونه دفاعی از او ننمود برخوردار بود. او در این دادگاه فرمایشی  به 4 سال زندان و 300 هزارتومان جریمه نقدی محکوم می شودو می بایست طی 20 روز به این حکم سنگین و غیر انسانی از طریق وکیل تسخیری اعتراض کند .گفته می شود که وکیل تسخیری وی اعتراضی نسبت به این حکم نمی کند.