دستگیری توزیع کنندگان کفش هایی که زیر آن "الله" نوشته شده است


سایت حکومتی جهان : عوامل اصلی ورود و توزیع کفش های ورزشی موهن شناسایی و بازداشت شدند .چندی قبل شرکت نایک کفش هایی را تولید کرد که زیر آن  "الله" و دیگر اسامی مقدس حک شده بود . مدتی کوتاهی پس از تولید این محصول ،حجم عظیمی از این کفش ها وارد کشور شد و افرادی اقدام به توزیع گسترده آن کردند .


با انتشار این خبر دستگاههای ذیربط وارد عمل شدند و سرانجام عوامل اصلی ورود و توزیع کفش های ورزشی موهن توسط نیروهای یک نهاد امنیتی شناسایی و بازداشت شدند . این در حالی است که پیش از این توپ هایي منقش به اسامي مقدس اسلامي ويژه مسابقه هاي جام جهاني سال 2010 فوتبال در آفريقاي جنوبي تولید شده بود که اعتراض گسترده مسلمانان جهان را در پی داشت. در همان زمان اعلام شده بود که روي توپ هاي در حال فروش، پرچم کشورهاي عربستان سعودي، ايران و عراق حک شده که کلمات مقدس اسلامي از جمله "اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله" را در بر دارند.