افزایش قدرت پاسداران در سیاست

 

جرس: رییس  ستاد کل نیروهای مسلح از طرح جدید نظامیان برای کنترل احزاب پرده برداشت و خواستار"تعیین مسیر درست سیاسی از سوی" وزارت کشور،شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی برای احزاب شد و گفت که همه احزاب باید براساس دستور العمل هایی از سوی وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی به آن ها ابلاغ خواهد شد فعالیت کنند

اظهارات حسن فیروز آبادی پس از آن ابراز می شود سه روز پیش در انتخابات شورای مرکزی دور پنجم خانه احزاب که با حضور 127 گروه و حزب سیاسی فعال در کشور برگزار شد با اکثریت مطلق به پیروزی رسیدند.

حسن فیروز آبادی در مراسم معارفه محمد حجازی به فرماندهی آماد و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح  اعتراضات مردمی پس از انتخابات را"اغتشاش" و "آشوب" نامید و گفت"در این آشوب ها و اغتشاشاتی که شد و قدری فضای سیاسی غبارآلود شد بعضی ها ممکن است ابهاماتی در ذهنشان بوجود آمده باشد که ادامه کار مسیر سیاسی چیست؟ چون یکی از آفت های آشوب های بعد از انتخابات این بود که کار سیاسی درست هم نتواند تداوم پیدا کند."

وی با اشاره به اینکه"بالاخره  امام در زمان خودشان دو جناح را تایید فرمودند. هم این جناح و هم آن جناح با هم، با محبت و با تکیه به ارزش های انقلاب فعالیت کنند" و تاکید براینکه"جناح های سیاسی بایستی تکالیف شان را روشن کنند" گفت که"نه تکلیف جناح ها بلکه بایستی مراجع اصلی کشور که قانون اساسی تعیین کرده، وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی و مجلس، دست بکار شوند و مسیر سیاسی درست را به شکل قانونی اعلام کنند."

وی گفت که حتی اگر قانونی در مورد کنترل احزاب وجود ندارد باید"قانون آن را تدوین کنند و بفرستند مجلس شورای اسلامی و مجلس سریع تصویب کند."

فیروز آبادی با اشاره به اینکه"بالاخره کار سیاسی باید در کشور صورت بگیرد و کار سیاسی هم به هر حال جناح بندی دارد" گفت که"موضوع این است که باید از خطوط اصلی نظام خارج نشوند.طرفداری از آمریکا، انگلیس و نکنند، باید طرفدار برانداز نظام یا تغییر نباشند. باید با اسلام و مرجعیت و روحانیت برخوردی نداشته باشند."

وی با تاکید براینکه"شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور باید اینها را برای احزاب مشخص کنند" گفت که"اینها را مشخص کنند و برای احزاب اعلام کنند و احزاب برابر دستور العمل های وزارت کشور و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و قوانین مجلس شورای اسلامی کار خودشان را شروع کنند و انجام دهند و هواداران و طرفدارانشان هم نگران این نباشند که حالا با ورود به این حزب یا آن حزب، ممکن است محکوم شوند و حتی خانواده ها یا بچه هایشان را نتوانند اداره کنند."

رییس ستاد کل نیروهای مسلح که از 20 سل پیش با حکم آیت الله خامنه ای به این سمت رسیده و از متحدان احمدی نژاد به شمار می آید همچنین گفت که"اگر این خطوط برای احزاب روشن شود و هر کس بداند که داخل این خطوط می تواند حرکت کند تکلیف همه جوانها روشن می شود و همه خانواده ها و همه احزاب و خطوط سیاسی مشخص می شود و فتنه هم غبارش بر زمین خواهد نشست."