یکی دیگر از دستگیرشدگان اخیر به مرگ محکوم شد


یکی دیگر از دستگیرشدگان وقایع اخیر در ایران توسط بیدادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. فعالان حقوق بشر در این رابطه می نویسند:  صبح روز جاری توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، حکم اعدام به "حامد روحی نژاد" از متهمان وقایع اخیر انتخابات که متهم به ارتباط با یکی از گروههای معاند نظام (انجمن پادشاهی) شده است ابلاغ شد.نامبرده متهم ردیف دوم پرونده محمدرضا علی‌زمانی دیگر محکوم به اعدام شده است که ایشنا نیز در یکی از جلسات دادگاههای اخیر به صورت نمایشی شرکت داده شده بود.با احتساب این حکم محکومان به اعدام پس از وقایع اخیر در ایران به چهار تن افزایش یافتند که عبارتند از : حامد روحی نژاد، آرش رحمان پور، ناصر عبدالحسینی و محمدرضا علی‌زمانی.