عضو شورای شهر را به دلیل حمایت از موسوی دستگیر کردند

 

سایت یت موج آزادی نزدیک به موسوی: علاالدین نورمحمدزاد عضو شورای شهر تبریز، به جرم حمایت از میر حسین موسوی در جریان انتخابات دهم، از هفته گذشته توسط اداره اطلاعات تبریز دستگیر شده و هنوز در بازداشت به سر می‏برد.هفته گذشته ماموران اداره اطلاعات تبریز با حکم "یحیی میرزا محمدی" دادستان عمومی و انقلاب تبریز به دفتر محل کار "نورمحمدزاده" مراجعه کرده و پس از بازرسی آنجا، وی را بازداشت کرده و کامپیوتر و سایر مدارک موجود را با خود بردند.