مدارس جنسیتی برای دختران دانش آموز ساخته شد

 

مردم سالاری  : رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور گفت: 50 درصد مدارس جديدالاحداث سراسر کشور براي پسران و بقيه با توجه به نياز دختران طراحي و احداث شده است. به گزارش مرتضي رئيسي با بيان اينکه ظرف 4 سال گذشته 18هزار مدرسه در سراسر کشور احداث شده است، اظهار داشت: در ساخت اين مدارس با استفاده از طراحي هاي جديد معماري به مسائلي چون ايمني، معماري متناسب با جنسيت و مقطع تحصيلي و شاداب سازي توجه شده است. وي وجود مدارس ساخته شده در 2 دهه گذشته را مهم ترين چالش پيش روي شاداب سازي و محرم سازي مدارس دخترانه دانست و گفت: اين مدارس با محيط هاي يکنواخت، از امکانات و تجهيزات کافي برخوردار نيستند و معماري دروني و بيروني آنها نيز مشکل جدي دارد.