سه نفر از دستگیرشدگان اخیر به مرگ محکوم شدند

 

خبرگزاری حکومتی ايسنا : مدیر روابط عمومی دادگستری استان تهران گفت:‌ سه نفر از متهمان حوادث بعد از انتخابات به اعدام محكوم شدند.بشیری‌راد در گفتگو با ایسنا، اظهار داشت: (م. ز) و (الف. پ) به اتهام ارتباط با انجمن پادشاهی ایران و (ن . ع) به اتهام ارتباط با منافقین محكوم به اعدام شده‌اند، این احكام غیر قطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی كشور است.وی در ادامه گفت: احكام صادره برابر مقررات قانونی به وكلای محكوم علیهم ابلاغ شده تا در صورت اعتراض تشریفات قانونی مربوطه را طی كنند. بشیری راد افزود: لوایح اعتراضی 18 نفر از متهمان اغتشاشات اخیر كه منجر به محكومیت آنها شده، واصل شده است و به زودی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال می‌شود.