روسای فدراسیون‌های ورزشی حق بیش از یک بار مصاحبه در سال را ندارند

 

رخداد : رئیس سازمان تربیت بدنی تاکید کرد که اگر روسای فدراسیون‌ها در طول سال بیشتر از یک بار مصاحبه کنند جریمه خواهند شدبه گزارش مهر، علی سعیدلو در نشست خبری با نمایندگان رسانه‌های خبری با تاکید بر اینکه همه و بخصوص روسای فدراسیون‌ها باید برای پیشبرد اهداف ورزش بدون وقفه تلاش کنند، گفت: بهتر است روسای فدراسیون‌ها بجای اینکه با انجام مصاحبه از برنامه‌های خود و کارهایی که قرار است انجام دهند خبر دهند وقت خود را صرف کار کنند.

 

وی تاکید کرد: به نظر من روسای فدراسیون‌ها باید با اهمیت دادن به وقت خود و صرف آن برای اجرای برنامه‌ها در طول سال فقط یک بار مصاحبه کنند نه بیشتر. اصلا اگر غیر از این باشد آنها را جریمه می کنیم.
معاون رئیس جمهور در امور ورزش تصریح کرد: اگر رئیس فدراسیون‌ها کاری بلد هستند بهتر است آن را انجام دهند نه اینکه در قالب گفتگو و مصاحبه آنها را اعلام کنند. شما خبرنگاران هم بیشتر وقت کاری خود را صرف گفتگو با قهرمانان و پیگیری اوضاع و احوال آنها کنید که سبب بهبود وضعیت ورزش کشور خواهد شد.