بازجویی فعالان دانشجویی در سازمان سنجش


خبرنامه امیرکبیر: تعدادی از دانشجویان ستاره دار مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های آزاد و سراسری سال 88 که ثبت نام آنها مشروط به اخذ تعهد و تایید نهاد های امنیتی شده است ، در ساختمان سازمان سنجش و مرکز آزمون و یکی دیگر از ساختمان های دانشگاه آزاد بازجویی شدند.یکی از این دانشجویان که نخواست نامش فاش شود ، با اشاره به بازجویی توسط ماموران امنیتی در این مکان های علمی گفت : بازجویی من بیش از 4 ساعت طول کشید و در مورد همه فعالیت های دوران دانشجویی ام از من سوال شد.


برخی دیگر از دانشجویان بازجویی شده در ساختمان سازمان سنجش و مرکز آزمون دانشگاه ازاد فاش ساختند که ماموران امنیتی ادامه تحصیل انان را مشروط به همکاری با این نهاد ها کرده اند.
دانشجویان  از همکاری کامل مسئولان و کارکنان این دو نهاد در ظاهر علمی با بازجویان امنیتی خبر میدهند.

یکی دیگر از دانشجویان بازجویی شده در این ساختمان ها گفت که از او خواسته اند که رو به دیوار بنشیند تا بازجو به اتاق بیاید و او را بازجویی کند.


گفتنی ست علاوه بر 40 دانشجوی محروم از حق تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های ازاد و سراسری امسال ، ادامه تحصیل جمع بیشتری از فعالین دانشجویی مشروط به اخذ تعهد کتبی و بازجویی های طولانی مدت در ساختمان سازمان سنجش یا مرکز آزمون دانشگاه آزاد شده است.
در سال 85  تعدادی از دانشجویان که در فرم ثبت نام دانشگاه انها یک یا دو ستاره درج شده بود با اخذ تعهد در نهاد های امنیتی موفق به ادامه تحصیل شدند و دانشجویانی که سه ستاره دریافت کرده بودند هرگز نتوانستند در دانشگاههای پذیرفته شده ثبت نام کنند. با اینترنتی شدن فرآیند ثبت نام در کنکور از سال 86 تا کنون نیز همین روند اما بدون درج ستاره ها ادامه دارد و هرساله جمع زیادی از فعالین دانشجویی از حق اولیه تحصیل محروم میشوند.


همچنین به گفته فعالین دانشجویی ، از همه پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه تهران تعهد کتبی مبنی بر عدم شرکت در هرگونه تجمعی گرفته شده است.