حمله مسلحانه به جانشین فرماندهی نیروی انتظامی رژیم در استان کردستان

 

rojane.news  : ادامه ی زنجیره ترور های اخیر سنندج، یک شنبه شب هفته ی جاری، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان کردستان از سوی دو فرد مسلح مورد سوء قصد قرار گرفت. رشیدی، سرهنگ پاسدار و جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کردستان در این سوء قصد بر اثر انفجار نارنجک از ناحیه ی هر دو پا به شدت مجروح و همان شب پس از یک پانسمان موقت به تهران منتقل می شود. در جریان این عملیات، دو فرد مسلح نیز از سوی قاطبه ی همراه جانشین فرماندهی زخمی، سپس دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال داده می شوند.

بسیاری از کارشناسان سیاسی، جلوگیری از افشای این خبر را بی ارتباط با حمله ی چند روز پیش نیروهای سپاه، بسیج و پیشمرگان مسلمان به نیروهای سلفی در خیابان شریف آباد سنندج نمی دانند.بلکه به شدت از درز آن به خارج از حیطه ی دستگاه های امنیتی جلو گیری به عمل آمد. لازم به یادآوری است رژیم اسلامی ایران در هفته های پیش با طرح یک سناریو منزل عده ای سلفی مسلح را در خیابان شریف آباد به رگبار بست، تعدادی از آنان را کشت و چند تن دیگر را دستگیر کرد و در رسانه ها ی خود اعلام کرد عوامل ترورهای اخیر سنندج را دستگیر کرده و به این غائله پایان داده است.