کارشناس ناپديد شده هسته ای، محقق دانشگاه وابسته به سپاه پاسداران است


صدای آمريکا : روزنامه واشنگتن پست، سخنان منوچهر متکی، وزير امور خارجه جمهوری اسلامی ايران را منتشر کرده که ايالات متحده را، متهم کرده است که در ناپديد شدن يک دانشمند ايرانی، دست داشته است. فرد ناپديد شده که شهرام اميری معرفی شده، از افرادی است که به گفته مقامات ايران، با برنامه هسته ای اين کشور در ارتباط بوده اند. روزنامه واشنگتن پست در مطلب خود می نويسد اتهام دست داشتن آمريکا در ناپديد شدن شهرام اميری، کمتر از يک هفته پس از برگزاری نشست مقامات جمهوری اسلامی با نمايندگان آمريکا و ديگر قدرت های غربی و رسيدن به توافقی نسبی در خصوص برنامه اتمی جمهوری اسلامی، و همچنين داغ شدن موضوع شهروندان آمريکايی زندانی شده در ايران مطرح می شود. مقامات ايران می گويند شهرام اميری، محقق دانشگاه مالک اشتر، وابسته به سپاه پاسداران، برای مراسم حج به عربستان سعودی سفر کرده بود و در آنجا ناپديد شد. به نوشته اين روزنامه، اين کلی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا گفته است که اين وزارت خانه، هيچ اطلاعی در خصوص فرد ناپديد شده ندارد .