سردبير وب سايت کانون زنان ايرانی به دادگاه احضار شد

 

کانون زنان ايرانی : ژيلا بني‌يعقوب ،روزنامه نگار با احضاريه کتبی دادگاه عمومی تهران به شعبه 1151اين دادگاه احضار شد. در اين احضاريه که به تازگي، در منزلش به او ابلاغ شده ،دليل احضار عنوان نشده است.در اين برگه هيچ توضيحی در باره اتهام ژيلا بنی يعقوب ذکر نشده و تنها به ذکر اين نکته بسنده شده است که در روز شنبه هجدهم مهرماه بايد دردادگاه حاضر شود.


بني‌يعقوب ، سردبير وب سايت کانون زنان ايرانی احتمال می دهد،اين احضاريه به منظور رسيدگی به پرونده اتهامی اش در بيست و سوم خردادماه سال گذشته و به اتهام حضور در مراسم روز همبستگی زنان ، باشد.مراسمی که با ممانعت نيروهای امنيتی اصلا برگزار نشده بود.


آن روز قرار بود تعدادی از فعالان جنبش زنان در گالری راه ابريشم تهران سالروز 22 خرداد ،روز همبستگی زنان را گرامی بدارند. اما آنها هنگام مراجعه به اين گالری با درهای بسته و حضور نيروهای انتظامی و امنيتی و ممانعت شان برای برگزاری اين نشست مواجه شدند . اين در حالی بودکه پيش از آن مديريت اين گالری فرهنگی موافقت خود را با بر گزاری اين مراسم اعلام کرده بود. اما با فشار نيروهای انتظامی و امنيتی مجبور شد درهای گالری را بر ميهمانان و سخنرانان اين مراسم ببندد.


ژيلا بني‌يعقوب و ديگر بازداشت شدگان مراسم سالروز بيست و دوم خرداد پس از بازداشت غيرقانونی ،در تفهيم اتهام خود با اين جمله روبرو شدند :"اتهام شما حين عبور از يک جلسه غيرقانونی است."
 بازداشت شدگان مراسم بيست و دوم خرداد سال گذشته به جز بني‌يعقوب ،هشت نفر بودند :نسرين ستوده ،سارا لقمانی ،فريده غائب ،آيدا سعادت ،ناهيد ميرحاج ، نفيسه آزاد ،جلوه جواهری ،عاليه مطلب زاده .