برگزاری مراسم یادبود دانشجوئی که زیر شکنجه جان باخت

 

خبرنامه امیرکبیر: برگزاری مراسم يادبود دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان که در شهريور 88 توسط اطلاعات اصفهان بازداشت و به طرز مشکوکی جان باخت. خبرنامه اميرکبير:سه شنبه 14 مهر ماه مراسم يادبود محمد جواد پرنداخ با حضور حدود 200 تن از دانشجويان و همکلاسی های وی در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

 

به گزارش خبرنامه اميرکبير، برگزاری اين مراسم در جو ملتهب اين دانشگاه و نيز سرکوب گسترده ی دانشجويان اين دانشگاه نقطه ی عطفی در از سر گيری دوباره ی اعتراضات دانشجويان اين دانشگاه بود. لازم به ذکر است بعد از اتمام برنامه چند تن از شرکت کنندگان و بانيان مراسم به حراست دانشگاه احضارشده و با اجبار از آنان تعهد گرفته شد.


محمد جواد پرنداخ دانشجوی سال چهارم مهندسی شيمی صنعتی اصفهان در شهريور 88 توسط اطلاعات اصفهان بازداشت و به طرز مشکوکی جان باخت. گفتنی است تعدادی از دانشجويان دانشگاه های مختلف در حوادث پس از انتخابات و بدليل شرکت در اعتراضات عليه دولت کودتا جان سپرده اند که از ميان آنها می توان به ندا آقا سلطان، مصطفی غنيان، ناصر اميری نژاد، محسن روح الاميني، امير جوادی فر، کيانوش آسا و محمد جواد پرانداخ دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان و نيز چند دانشجوی ديگر اشاره کرد.