از سفر دو هنرمند سینمای ایران در فرودگاه جلوگیری شد

 

فرهنگسرای پویا : صبح امروز مامورین حراست فرودگاه از خروج فاطمه معتمدآریا بازیگر نامدار ایرانی و مجتبی میرتهماسب دیگر هنرمند ایرانی جلوگیری کردند. این اتفاق هنگامیکه روی داد که گروهی از سینماگران ایرانی در پی دعوت آکادمی اسکار قصد داشتند، تا تهران را جهت شرکت در برنامه بررسی سینمای ایران در آمریکا ترک  کنند. فاطمه معتمد آریا، ابراهیم حاتمی کیا، سیدرضا میرکریمی، مجتبی راعی، علیرضا رئیسیان، محمدمهدی عسگرپور، امین تارخ، فرهادی توحیدی و مجتبی میرتهماسب از جمله سینماگرانی بودند که شش ماه پیش از سوی خانه سینما جهت اعزام به این سفر انتخاب شده بودند. صبح امروز 5 شنبه این گروه به همراه رضا کیانیان که در آخرین لحظه به آنان اضافه شد به فرود گاه میروند. حراست فرودگاه براساس حکمی که در روز چهارشنبه به انها ابلاغ شده بود، از خروج فاطمه معتمد آریا و مجتبی میرتهماسب دو تن از سینماگرانی که در جنبش سبز فعالیت گسترده ای داشتند ممانعت به عمل میاورند و مانع خروج آنها از ایران میشوند. متاسفانه بقیه گروه بدون توجه به مشکل همکارانشان و عدم حمایت صنفی از آنها، راهی سفر میشوند. این در حالی است که مامورین پاسپورتهای فاطمه معتمد آریا و مجتبی میرتهماسب را گرفته و به آنها حکم میکنند تا روز شنبه خود را به ساختمان سنگی وزارت اطلاعات در خیابان جردن معرفی نمایند.


طی دو سال گذشته این چندمین باری است که فاطمه معتمدآریا در ساختمان سنگی وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار می گیرد.