هفده دانشجوی دانشگاه گیلان محکوم شدند

 

خبرنامه امیرکبیر: با بازگشایی دانشگاه ها و هم زمان با موج جدید سرکوب دانشجویان، تعدادی از دانشجویان داشگاه گیلان نیز با احضار به حراست با تنبیهات بی سابقه ای همچون دو ترم محرومیت از تحصیل و جریمه نقدی تا سه میلیون تومان مواجه شده اند. این در حالی است که بر اساس آیین نامه انضیاطی مرجع رسیدگی به تخلفات دانشجویی ، کمیته انضباطی است و نه حراست!شنیده ها حاکی از وجود لیستی 50 نفره است که به تدریج به حراست احضار شده و احکام محرومیت از تحصیل و جریمه نقدی به آنها ابلاغ خواهد شد .


در چند روز اخیرهم زمان با تشدید فضای امنیتی در دانشگاه، حدود17 نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان به بهانه حضور در اعتراضات دانشجویی پس از انتخابات ، احضار و احکام انضباطی به آنها ابلاغ شده است، این احکام از دوترم محرومیت تحصیلی و جریمه نقدی کلان  تا اخطار با درج در پرونده را شامل می شود.