عقب نشینی تاکتیکی رژیم برای کاهش بحران: دیگر نیازی به حضور گشت ارشاد نيست

 

به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، پاسدار فرمانده نيروي انتظامي رژیم روز‌گذشته اعلام كرد که "شرايط جامعه بهتر شده است و ديگر نيازي به حضور گشت‌هاي ارشاد نيست." این موضع جدید در که به نظر می رسد یک تاکتیک موقت برای کاهش بحران های اجتماعی و سیاسی است که تمامیت وجود رژیم را در بر گرفته است، در حالی مطرح می شود که مطبوعات حکومت طی هفته اخیر به نقل از معاون ناجا اعلام کردند گشته های ارشاد به زودی فعال خواهند شد. ایسنا در ادامه می نویسد:  سردار اسماعيل احمدي‌مقدم ديروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اين كه هميشه مي‌پرسند پس گشت‌هاي ارشاد چه شد؟ گفت: بايد بگوييم شرايط بسيار بهتر شده و شايد ديگر نيازي نيست به صورت قبل اين گشت‌ها فعاليت كنند.

وي با اشاره به اين كه گشت‌هاي ارشاد تعطيل نشده‌اند كه فعاليتشان مجدد آغاز شود، گفت: خط‌ مشي ناجا در اين خصوص اصلاح و هدفمندتر شده و به سمت باندهاي فساد رفته است.فرمانده نيروي انتظامي تصريح كرد: روش‌هاي نامحسوس و فرهنگي در طرح گشت ارشاد دنبال مي‌شود و به مبارزه هدفمند براي مقابله با باندهاي فساد پيش رفته‌ايم.به گزارش ايسنا، سردار احمدي‌مقدم كه روز گذشته در نخستين روز هفته ناجا و در مراسم افتتاح نمايشگاه تخصصي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در شهرك آزمايش سخن مي‌گفت، با اشاره به موفقيت‌هاي پليس در برنامه چهارم توسعه، گفت: يكي از بزرگ‌ترين‌ موفقيت‌ها در اين برنامه در بخش راهنمايي و رانندگي صورت‌‌گرفته است.