تداوم اعتراضات دانشجویی در دانشگاه علم و صنعت

 

اعتراضات دانشجوئی در دانشگاه علم و صنعت برای چهارمین روز متوالی ادامه یافت.به گزارش خبرنامه امیرکبیر روز سه شنبه 14 مهر دانشجویان این دانشگاه هم صدا با دانشجویان دانشگاه های دیگر فریادهای اعتراضی سر دادند.در این تجمع اعتراضی دانشجویان راس ساعت 12:30 مانند روزهای گذشته در سلف پسران شعارهای "الله اکبر" و "یا حسین میر حسین" سردادند.درمقابل این اعتراضات دانشجوئی، رئیس کلّ حراست به همراه تعداد زیادی از مأمورین حراست و نیروهای بسیجی امروز نیز مانند روزهای قبل با حضور در سلف و اطراف آن سعی در ترساندن دانشجویان داشتند. همچنین آن ها با شناسایی تعدادی از دانشجوها و یادداشت شماره های دانشجویی آن ها ساعاتی بعد با زنگ زدن به منزل آن ها و تهدید کردن آنها و خانواده شان سعی درصدد سرکوب اعتراض ها برآمدند.طیّ چند روز گذشته نیز مأمورین حراست با گرفتن کارت های دانشجویی دانشجویان و ممنوع الورود کردن آن ها و احضار تعدادی از آن ها به کمیته ی انضباطی قصد ایجاد فضای رعب و وحشت بین دانشجوها را دارند.

گفتنی است شهید کیانوش آسا، دانشجوی دانشگاه علم و صنعت در اعتراضات پس از انتخابات در یکی از تجمعات اعتراضی جان سپرد و از این رو این دانشگاه به یکی از اصلی ترین صحنه های اعتراضات دانشجوئی مبدل شده است.