کشتی اقیانوس پیمای آمریکای در بوشهر پهلو گرفت

 

سایت خلیج فارس: در استان بوشهر، در اتفاقی بی سابقه یک کشتی اقیانوس پیمای آمریکایی که حامل دو هزار و 500 راس گاو است در بندر بوشهر پهلو گرفت. با این حساب می توان گفت گویی همیشه نمی توان اراده برای سطح روابط دو کشور را از میان جلسات دیپلمات های اتوکشیده دریافت و گاه در میز پینگ پنگ، دایره داغ کشتی و گویا جدیداً در میان عضلات در هم کشیده گاوهای ایالتی که فرماندار آن آرنولد شوارتزنگر است، یافت.روزنامه سرمایه در شماره امروز خود با اشاره به خبر پایگاه اطلاع رسانی خلیج فارس درباره ورود گاوهای شیرده آمریکایی به بندر بوشهر نوشت:

 

این اولین بار است که پس از 30 سال یک کشتی آمریکایی به صورت مستقیم از بندر ویلمینگتون آمریکا به بوشهر وارد شد. به گزارش سایت محلی هفته نامه خلیج فارس بوشهر مهندس راستاد رئیس سازمان بنادر و دریانوردی بوشهر در گفت وگو با خبرنگاران پهلوگیری این کشتی را تایید کرد اما در برابر اصرار برخی خبرنگاران، حاضر نشد مبدا این کشتی اقیانوس پیما به بندر بوشهر را بگوید. اما دو خبر را تایید کرد؛ اینکه برای نخستین بار در تاریخ بندر بوشهر است که کشتی مستقیم از مبدا به سمت این بندر آمده و اینکه محموله کشتی، احشام زنده است.


گفته می شود این کشتی با پرچم فیلیپین در بندر بوشهر گاوهای آمریکایی را تخلیه کرده است.
این محصولات پس از تخلیه و قرنطینه به مقصد شرکت پگاه حرکت کرده است.