مادر جوانی که در وقایع اخیر کشته شده است برای امضاء تحت فشار قرار داده اند

 

هرانا : خانم مهین شادپور مادر یکی از جانباختگان که فرزندش در زیر شکنجه به قتل رسیده به آگاهی شاپور احضار شده و با تهدید و فشار او را وادار کردن برگه ای را امضا نماید که فرزندش بصورت طبیعی فوت نموده است . به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی ، خانم مهین شادپور ۶۸ ساله مادر حسین توکلی برازجانی است که در زیر شکنجه در آگاهی شاپور به قتل رسیده است و فرزند دیگر او عباس توکلی برازجانی که در حال حاضر در بند ۶ زندان گوهردشت بصورت بلاتکلیف بسر می برد. روز یکشنبه گزارشها از درگیری های خونین در زندان گوهردشت خبر دادند که بر نگرانی این مادر افزوده است.

پس از افشای قتل حسین توکلی در رسانه ها و ارسال گزارش آن به سازمانهای حقوق بشری تهدیدات و فشارهای مامورین آگاهی شاپور بر این خانواده شدت یافت.مامورین آگاهی با تماسهای تلفنی ممتد ابتدا ایشان را تهدید می کردند که مسئله قتل فرزندش را نباید پیگیری کند در غیر اینصورت برای فرزند دیگرش که در زندان بسر می برد حکم اعدام صادر خواهند کرد و همچنین سایر اعضای خانواده را تهدید نمودند.. پس از تهدیدات و یک جنگ روانی که بصورت تلفنی و یا مراجعه حضوری افراد موتور سوار به منزل آنها صورت می گرفت آنها را تحت فشار قرار دادند که در قبال قتل فرزندشان سکوت کنند. تا اینکه خانم شادپور را روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ماه به آگاهی شاپور فراخواندند. خانم شادپور توسط سرگرد پاسدار نریمانی همراه با ۳ نفر دیگر ایشان را برای چند ساعت مورد بازجوئی و تهدید و فشار قرار دادند.

لازم به یادآوری است ۲۷ تیر ماه ۱۳۸۷ مامورین نیروی انتظامی با یورش به ۲ آپارتمان مسکونی خانواده توکلی برازجانی و شلیک به آنها خانم سودابه شادپور ۵۰ ساله از ناحیه گردن مورد اصابت گلوله قرار گرفت.آقای عباس توکلی برازجانی و بردارش حسین توکلی برازجانی در مقابل چشمان سایر اعضاء خانواده مورد ضرب وشتم شدید قرار گرفتند و چند ساعت در منزل شخصی آنها مورد شکنجه قرار گرفتند. آقای حسین توکلی برزاجانی ۳۳ ساله در اثر شکنجه های جسمی مستمر در ۶ مردادماه ۱۳۸۷ در سلول کناری برادرش آقای عباس توکلی فوت کرد. در حال حاضر عباس توکلی برازجانی در بند ۶ زندان گوهردشت کرج در حالت بلاتکلیفی بسر می برد. آنها متهم هستند که با نیروی انتظامی درگیری داشته اند و در منزل خود سلاح نگهداری میکردند.