زهرا جباری از زمان دستگیری در روز قدس دست به اعتصاب غذا زده است

 

مدرسه فمنیستی :زهرا جباری در راهپیمایی روز قدس در حالی که ناخن پایش در حین بازداشت شکسته شد دستگیر و روانه سلول انفرادی بند 209 زندان اوین شدزهرا جباری یکی دیگر از زنان بازداشتی است که در بند 209 زندان اوین به سر می برد. زهرا جباری در راهپیمایی روز قدس بازداشت شد. زمانی که نیروهای امنیتی او را بازداشت می کردند، ناخن یکی از انگشتان پایش شکست.او را از همان روزهای اول به سلول انفرادی بند 209 منتقل کردند. به گفته خانواده زهرا جباری او به خاطر بلاتکلیفی اش در زندان روز است که در اعتصاب غذا بسر می برد.آخرین خبر این که او وارد هفتمین روز اعتصاب غذای خود شده و وضعیت جسمی او بسسیار نامناسب است.