مخالفت با طرح از بین بردن محدودیت دوچرخه سواری برای زنان

 

روزنامه جمهوری اسلامی: معصومه ابتکار عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی دیروز این شورا با اشاره به تصویب یک فوریت طرح بسترسازی فرهنگی واجتماعی برای رونق دوچرخه سواری در شهر تهران خواستار از بین بردن محدودیت جنسیتی در طرح گسترش استفاده از دوچرخه در شهر تهران و مهیا شدن شرایط استفاده بانوان از دوچرخه در سطح شهر گردید. با توجه به عوارض منفی دوچرخه سواری زنان در انظار عمومی تردیدی نیست که این پیشنهاد یک سواستفاده از طرح رونق دوچرخه سواری است و بجای آنکه این طرح به نفع سالم سازی محیط منجر شود به اقدامی برای ناهنجاری های اجتماعی تبدیل خواهد شد. به همین جهت اعضای شورای اسلامی شهر تهران می توانند با هوشیاری در برابر این پیشنهاد جلوی این عارضه منفی را بگیرند.