خزعلی: رادیو و تلویزیون و روزنامه پیش کش،من را از درک زمان و مکان محروم کردند

 

سایت صدای فردا: دکتر خزعلی در وب سایت شخصی خود نوشت: در دیداری که با علا بروجردی داشتم، به ایشان عرض کردم: این مطلب که فرمودید آقای ابطحی در یک سالن 50 تا 60 متری با امکانات رادیو، تلویزیون،روزنامه و ... بود درست است، گفت: این اظهارات خود ابطحی است! و من عرض کردم : پس وضع من را هم گزارش فرمایید، در سلول انفرادی بدون هیچ امکانی ، بدون هوا خوری، حتی یک دستمال اشک را از من دریغ کردند، رادیو و تلویزیون و روزنامه پیش کش، من را از درک ساعت و زمان و روز و شب محروم کرده بودند!