دانشجویان معترض دانشگاه صنعتی شریف هم احضار شدند

 

خبرگزاری حکومتی ایرنا: معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف، گفت: برخی از دانشجویانی که سه شنبه هفته گذشته (7 مهرماه) در تجمع مقابل کتابخانه مرکزی این دانشگاه تجمع داده و شعار سر داده‌اند، به کمیته انضباطی فراخوانده خواهند شد."بیژن وثوقی وحدت" اظهار داشت: دانشگاه محل تحصیل است و با دانشجویانی که خارج از هنجارهای سیاسی دانشگاه عملی مرتکب شوند، برخورد خواهد شد و به کمیته انضباطی فراخوانده می‌شوند و و چنانچه جرمی بر اساس قوانین کمیته انضباطی مرتکب شده باشند بر اساس قانون با آنها برخورد خواهد شد.معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف، به فریادهای تکبیر عده‌ای از دانشجویان خوابگاه‌های این دانشگاه اشاره کرد و گفت: در این زمینه برخی از دانشجویانی که تکبیر می‌دادند را به کمیته انضباطی احضار کردیم و این مسأله با گفت‌وگو با این دانشجویان خاتمه یافت و برخورد دیگری صورت نگرفت.وثوقی وحدت خاطرنشان کرد: قصد برخورد شدید با این تحرکات دانشجویی نداریم و سعی می‌کنیم که این موضوعات را به صورت پدرانه حل کنیم.