سریال خریدهای سپاه پاسداران این بار پرسپولیس و استقلال

 

به گزارشurmianews441.blogspot.com ، با توجه به خريد هاي سپاه پاسداران (مخابرات و تراكتو ر سازي و....) اين بار این سپاه سرکوبگر چشم به دو باشگاه پرطرفدار پرسپوليس و استقلال تهران دوخته است كه 6 ماه ديگر به بخش خصوصي واگذار خواهند شد؟!.