دوازده عضو کانون صنفی معلمان آزاد شدند

 

بی بی سی : ۱۲ عضو کانون صنفی معلمان ایران که روز سه شنبه در جلسه ای در خانه دبیرکل کانون بازداشت شده بودند، پس از یک روز آزاد شدند.این گروه روز سه شنبه ۱۴ مهر (۶ اکتبر) در جلسه ای به مناسبت روز جهانی معلم در منزل علی اکبر باغانی، دبیرکل کانون شرکت کرده بودند که توسط مأموران وزارت اطلاعات ایران بازداشت شدند.یک منبع مطلع به بی بی سی فارسی گفت که مأموران وزارت اطلاعات پیش از آزاد کردن اعضای کانون صنفی معلمان، به آنها گفته اند که چون مجوز فعالیت این کانون توسط وزارت کشور تمدید نشده است، فعالیت این کانون و تشکیل جلسات آن "غیر قانونی" است.


این در حالی است که به گفته یکی از اعضای کانون، این نهاد صنفی از سال ۱۳۸۰ به صورت قانونی تشکیل شده و حتی برای مدتی در ساختمانی که توسط وزارت کشور در اختیارش قرار گرفته بود، فعالیت کرده است.کانون می گوید که انتخابات خود را مطابق اساسنامه انجام داده و مدارک را به وزارت کشور فرستاده، اما وزارت کشور بدون ارائه توضیحی از حدود یک سال پیش مجوز فعالیت آن را تمدید نکرده است.


همزمان با ماجرای بازداشت اعضای کانون صنفی معلمان ایران، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه شماره روز چهارشنبه ۱۵ مهر خود، این کانون را "گروهک" و "گروه پوششی" خوانده و به شدت نسبت به گفت و گوی دبیرکل و یکی از اعضای آن با رادیو فردا اعتراض کرده است.


آقای باغانی در گفت و گوی مذکور از وضعیت معشیتی و کاری معلمان و همچنین عدم صدور مجوز برای برگزاری مراسم روز جهانی معلم برای کانون انتقاد کرده بود. به گزارش برخی رسانه های اینترنتی در ایران، علی اکبر باغانی، علیرضا جوادی، محمود بهشتی لنگرودی، محمود دهقان آزاد، اسماعیل عبدی، مهدیه بهلولی، خاتون بادپر، مجتبی قریشیان، عباس معارفی، محمد نوری و آقایان جوادپور و نیک نژاد بازداشت شدگانی بودند که اکنون آزاد شده اند.