حمله مسلحانه معاون دانشگاه به دانشجو

 

سایت حکومتی جهان نیوز: دو حادثه تیراندازی در دانشگاه آزاد شاهرود در کمتر از یک هفته به وقوع پیوست. در اولین اتفاق، روز چهارشنبه 9 مهرماه يك جوان اصفهانی با ورود به دانشگاه آزاد واحد شاهرود به قصد كشتن يك دانشجوي دختر همشهري خود با اسلحه كمري به وي شليك مي كند كه به دليل گير كردن گلوله موفق به انجام اين كار نمي شود. اين فرد پس از ناكام ماندن در اين تیراندازی توسط ماموران انتظامات دانشگاه دستگير و تحويل نيروي انتظامي شد. در دومین تیراندازی نیز یکی از معاونین دانشگاه آزاد چند روز قبل با اسلحه شكاري به احمد رضواني دانشجوي دانشگاه آزاد واحد شاهرود شليك مي كند. "ع ن" به تصور اينكه اين دانشجو قصد سوء قصد به وي را دارد به طرف او شليك كرده است. البته تير شليك شده به اين دانشجوی شاهرودي اصابت نمي كند و وي جان سالم به در مي برد. ضارب كه به دليل اين اقدام در بازداشت به سر مي برده با پا در مياني مسئولان دانشگاه آزاد و با تامين وثيقه آزاد می شود. حادثه اول در حضور برخي از خانوده هاي دانشجوياني كه براي ثبت نام در دانشگاه حضور داشته اند رخ داده و باعث نگراني آنان شده است.