جایزه پوليت كووسكايا برای صد فعال حقوق زنان در ایران


صدای آمريکا : یک گروه حقوق بشری جایزه سالانه پوليت كووسكايا را به صد فعال حقوق زنان در ایران اهداء کرده است. گروه حقوق بشری که مقر آن در لندن قرار دارد می گوید اعضاء کمپین یک میلیون امضاء با به مخاطره انداختن جان خود در تلاش هستند قوانین تبعیض آمیز کشورشان را تغییر دهند. این گروه تأکید کرد زنان ایرانی شهروندان درجه دو محسوب می شوند. جایزه انا پولیت کووسکایا به یاد خبرنگار روس مخالف کرملین که در سال ٢٠٠٦ در آپارتمانش  در مسکو به قتل رسید اهداء می شود.