یک روزنامه هم در شیراز توقیف شد

 

خبرگزاری حکومتی مهر: روزنامه محلی تحلیل روز چاپ شیراز لغو امتیاز شد. این روزنامه در بهمن ماه 85 در شیراز کار خود را آغاز کرد و ششمین روزنامه محلی این شهر نیز محسوب می شد.تحلیل روز یکی از روزنامه های اصلاح طلب شیراز به شمار می رفت که سردبیری و مدیریت آنرا "بهمن حاجات نیا" برعهده داشت. این روزنامه شامگاه دوشنبه در شماره 756 خود به حکم هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد.