زن و مرد محکوم به سنگسار پس از شش سال زجر و شکنجه آزاد شدند

 

خبرگزاری حکومتی ایلنا: دو محکوم به سنگسار در اصفهان پس از تحمل شش سال حبس آزاد شدند. این دو نفر شش سال پیش به اتهام رابطه جنسى خارج از ازدواج بازداشت شدند. آنها مدتى بعد از سوى مقام قضایى در اصفهان به سنگسار محکوم شدند و این حکم نیز پس از تائید از سوى دیوان عالى کشور نهایى شد. حکم صادرشده که براى اجراى حکم به دایره اجراى احکام ارسال شده بود، با اعتراض و پیگیرى وکلاى پرونده به تعویق افتاد. در ادامه نیز رئیس قوه قضائیه این حکم را نقض کرد. بر اساس این گزارش پس از شش سال فراز و نشیب سرانجام متهمان این پرونده روز گذشته از زندان اصفهان آزاد شدند.