محرومیت صدها دانشجو از ورود به خوابگاه دانشگاه تهران

 

خبرنامه امیرکبیر: چندی پیش در خبرنامه امیرکبیر نامه ی محرمانه ای منتشر شد که به موجب آن دانشجویان احضار شده به کمیته انضباطی دانشگاه تا زمان رسیدگی به موارد تخلف خود و دریافت حکم از ورود به محوطه خوابگاه های دانشگاه تهران منع خواهند شد.مطابق با اخبار رسیده، در پی ابلاغ این دستور به خوابگاه های دانشگاه تهران، موج گسترده محرومیت دانشجویان از خوابگاه آغاز شده است. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، به گفته ی دانشجویان، آنها لیست محرمانه و چند صد نفره اسامی دانشجویانی را مشاهده کرده اند که بدلیل شرکت در اعتراضات پس از انتخابات در داخل کوی و یا خارج از آن، به کمیته انضباطی احضار و طبق حکم صادره به خوابگاه ممنوع الورود خواهند بود.


هم چنین بنا بر اظهارات دانشجویان، مدیریت دانشگاه تهران از بیم اعتراضات دانشجوئی به این سرکوب گسترده و به منظور جلوگیری از واکنش دانشجویان، اقدام به احضار مرحله ای دانشجویان نموده است. بگونه ای که در مرحله اول احضار های کمیته انضباطی، دانشجویان ساکن ساختمان های شماره 1 و 3 خوابگاه دخترانه ی فاطمیه کوی و چند ساختمان خوابگاه پسران احضاریه ی کمیته انضباطی و نیز ابلاغیه ی محرومیت از خوابگاه خود را دریافت کرده اند و در مراحل بعدی احضاریه های دانشجویان ساکن ساختمان های دیگر خوابگاه ها نیز به آنان ابلاغ خواهد شد.


دانشجویانی که به این ترتیب احضار شده و به کمیته انضباطی مراجعه کرده اند با بازجوئی های عجیب ماموران حراست دانشگاه و ماموران ناشناس روبرو شده اند. به گونه ای که بنا به گفته ی دانشجویان آنان برای ارائه اسامی دیگر تمامی دانشجویان معترض در دوره پس از انتخابات تحت فشار قرار داده شده اند و حتی برای تخفیف حکم از دانشجویان خواسته شده که اسامی دیگر دانشجویان معترض و فعال در اعتراضات پس از انتخابات را در اختیار این نهاد قرار دهند.


هم چنین به گفته ی دانشجویان در پرسش و پاسخ های دانشجویان در کمیته انضباطی، از آنان خواسته شده که اسامی اساتیدی که در کلاس های خود لحن منتقدانه داشته و دانشجویان را تشویق به اعتراض می نمایند، در اختیار این کمیته قرار دهند. بنا به اظهارات دانشجویان، طی هفته های اخیر، فشارهای گسترده مدیریت دانشگاه بر دانشجویان مبنی بر معرفی دانشجویان معترض برای تخفیف حکم، جو روانی بسیار مخربی را بوجود آورده است و هم چنین محرومیت از خوابگاه برای دانشجویان بویژه دانشجویان دختر مشکلات بسیار عدیده ای را در میان دانشجویان ایجاد کرده است.
گفتنی است علاوه بر آنکه بسیاری از دانشجویان دانشگاه تهران بدلیل شرکت در اعتراضات کوی دانشگاه هم اکنون در معرض احکام سنگین کمیته انضباطی و محرومیت از تحصیل قرار دارند، هفته ی گذشته نیز در پی درخواست حداد عادل تعداد دیگری از دانشجویان معترض به کمیته انضباطی احضار شده و در معرض تهدیدهای فراوانی قرار گرفته اند.