پروند سازی علیه دانشجویان داشنگاه شیراز

 

خبرگزاری حکومتی مهر: رئیس دانشگاه شیراز درباره پرونده دانشجویان متخلف در حوادث پس از انتخابات در این دانشگاه گفت: حداقل 20 پرونده در این زمینه در کمیته انضباطی دانشگاه شیراز در حال بررسی است. محمد هادی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حدود 10 یا 15 نفر دانشجوی دانشگاه شیراز باعث ایجاد اخلال و بی نظمی هایی در خوابگاههای دانشگاه شده اند که لازم است هر چه زودتر با آنها برخورد شود.رئیس دانشگاه شیراز اضافه کرد: در حال حاضر 20 تا 30 پرونده در کمیته انضباطی دانشگاه شیراز به خاطر اتفاقات پس از انتخابات در حال بررسی است که البته بیشتر آنها ناشی از منابعی خارج از محیط دانشگاه است. وی درباره الله اکبر گفتن های شبانه در دانشگاه شیراز نیز به مهر گفت: برخی که قصد اخلال در دانشگاه را دارند شبها در حد چند دقیقه الله اکبر می گویند و ایجاد اخلال می کنند.