وحشت طرفداران موسوی از اعتصابات کارگری در شرکت نفت

 

موج سبز آزادی : از چند روز پیش فروش قیر در بسیاری پالایشگاه‌های کشور متوقف شده است. مدیران فروش پالایشگاه‌ها علت این موضوع را خرابی پالایشگاه عنوان می‌کنند، اما خراب‌شدن همزمان چند پالایشگاه‌ (!) نشان می‌دهد که اخبار پراکنده‌ای که در خصوص بی‌علاقگی پرسنل کارگری و اداری برای همکاری کردن با دولت کودتا به گوش می‌رسید صحت دارد.

به گزارش موج سبز آزادی همزمان اخباری نیز در خصوص بحران جدی توزیع بنزین در بندرعباس به گوش می‌رسد. به این ترتیب باید گفت شاید نخستین عرصه‌ای که در آن عدم مشروعیت دولت کودتا به نتایج اجرایی جزیی منجر شده حوزه نفت است. فعالان سیاسی پیش از این نیز به بدنه کودتاگران و دولت برآمده از آن هشدار داده بود که دولتی که با عدم مشروعیت سکان اداره کشور را به دست بگیرد با بحران‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای روبه‌روست که گردش کار آن را مختل خواهد کرد. اکنون رفتاری که کارگران و کارمندان صنعت نفت نشان داده‌اند و باعث این مشکلات شده و البته با اعتصابات کارگری متفاوت است و بیشتر ناشی از نوعی مقاومت ناشی از نارضایتی است.

هر چند موج سبز آزادی تا کنون پیشنهادی مبنی بر مقاومت و بدفرمانی در امور اداری و صنعتی کشور ارايه نداده است (و احتمالا هرگز ارایه نخواهد داد) با این حال دوستانه به متولیان امور عرض می‌کنیم که هر چه قدر بیشتر تلاش کنند موضوع نارضایتی عمیق نخبگان و طبقه متوسط از وضع جاری کشور را انکار کنند و روی خودشان نیاورند، بیشتر کشور عزیزمان را گرفتار بحران خواهند کرد.

ما فعالان سبز البته باید توجه کنیم که - به تعبیر میرحسین موسوی - کودتاچیان همزمان با نابودی خویش، خانه و کاشانه ما را نابود نکنند.