تبعید سه زندانی سیاسی کرد به زندانهای کرمانشاه، همدان و خرم آباد

 

آژانس خبری موکریان/ سرویس حقوق بشر: بر اساس گزارشهای رسیده به آژانس خبری موکریان ، سه زندانی سیاسی کرد از زندان سنندج به زندانهای کرمانشاه ،همدان و خرم آباد تبعید شدند.

 

این زندانیان عبارتند از :

 

1. جواد علیزاده فعال دانشجویی که سال گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شده بود و بیش از هفت ماه از ایام محکومیت خود را سپری نموده به زندان کرمانشاه تبعید گردید.

2. کاوه جوانمرد خبرنگار و همکار سابق هفته نامه کرفتو که به اتهام اقدام علیه امنیت در دو پرونده جداگانه به سه سال زندان محکوم شده بود و حدود 2 ماه به اتمام محکومیتش مانده به زندان همدان تبعید شد.

3. فردین مرادی فعال کرد که به اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام به سه سال حبس محکوم شده بود و حدود 2 سال از ایام محکومیتش را گذرانده ، به زندان خرم آباد تبعید گردید.

در خبری دیگر نیز امیر سورسوری زندانی کرد که به اتهام همکاری با اپوزیسیون به سه سال زندان محکوم شده بود ، تحت عنوان پروژه ، در خارج از بند زندان سنندج مشغول به کار بوده که به داخل بند منتقل گردیده است.

 

http://mukriannews.blogfa.com/