کهریزک به پاشنه آشیل رژیم در  سرکوب های اخیر تبدیل شده است

 

رژیم مانده با بحران های داخلی که هر روز حاد تر می شوند چه کند. در بحران اخیر و در جریان سرکوب های اخیر، کهریزک به پاشنه آشیل رژیم تبدیل شده است. کارگزاران رژیم برای گذر از این بحران فعلا تا آنجا پیش رفته اند که چند قاضی و افسر جز را قربانی کنند. چنانچه بحران به همین منوال ادامه یابد که احتمال تشدید آن بسیار است، پای مرتضوی و دیگران هم به میان کشیده خواهد شد تا کلیت رژیم از مخمصه کهریزک نجات یابد. سایت  جرس نزدیک به موسوی در این رابطه می نویسد:  یک روز پس از انتشار اظهارات سعید مرتضوی در انکار نقش اش در مدیریت قضایی بازداشتگاه کهریزک ، سخنگوی کمیته ویژه پیگیری حوادث پس از انتخابات در شورای عالی امنیت ملی درباره بازجویی از قضات ارشد در حوادث کهریزک گفت: "طبیعی است که کلیه افرادی که در زمان حادث شدن اتفاقات بازداشتگاه کهریزک مسئولیت داشته اند مورد بازجویی و بازخواست قرار گیرند."

پرویز سروری، سخنگوی کمیته ویژه پیگیری حوادث پس از انتخابات در شورای عالی امنیت ملی درباره اتهاماتی که از سوی برخی رسانه ها متوجه برخی مقامات دادستانی در آن زمان می شود به مهرگفت: "آنچه مشخص و روشن است این است که قاضی این پرونده که دستور اعزام متهمان را به کهریزک داده است دچار اشتباه فاحشی شده است."

وی افزود: "برخی عوامل بازداشتگاه کهریزک که رفتاری مغایر با اصول انقلاب و اسلام با متهمان حاضر در این بازداشتگاه انجام داده اند نیز باعث به وجود آمدن مشکلات و اتفاقات ناگوار بازداشتگاه کهریزک شده اند."

سروری تصریح کرد:" بنابراین باید هر فردی فارغ از نام و جایگاهش که با اقدام، دستور و عمل خود باعث به وجود آمدن مشکلات و اتفاقات بازداشتگاه کهریزک شده است مورد بازخواست قرار گیرد و در صورت احراز جرمشان با آنها برخورد انجام شود."

رئیس کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات گفت: "در سیستم قضایی این اشکال در آن زمان وجود داشته که بی جهت دستور اعزام متهمان به بازداشتگاه کهریزک داده شده است لذا کلیه افرادی که در این رابطه مسئولیت داشته اند صرف نظر از نام باید پاسخگو باشند."

وی در پاسخ به این سئوال که دادگاه عوامل اتفاقات کهریزک و عوامل خودسر چه زمانی برگزار خواهد شد ادامه داد:" هنوز زمان برگزاری دادگاه این افراد مشخص نشده است."

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم درباره اینکه آیا دادگاه این افراد به صورت علنی و با حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد یا خیر نیز عنوان کرد:"تصمیمگیری درباره برگزاری علنی دادگاه و حضور خبرنگاران در آن بر عهده قاضی دادگاه است و باید قاضی بر اساس قانون در این باره تصمیمگیری کند."

جرس ؛ این اظهارات سخنگوی کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات درحالی است که وی هفته چندی پیش در گفت و گو با هفته نامه پنجره درباره نقش سعید مرتضوی در انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک گفته بود که "قاضي مربوطه دستور داده بود، اما قاضي طبيعتا و قطعا با دادستان بايد هماهنگي ميكرده است."