افزایش محکومیت یک فعال حقوق بشر به ده سال زندان

 

هرانا : حکم 5 سال زندان جعفر اقدامی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق پس از اعتراض به ده سال زندان افزایش یافت.  به گزارش واحد زندانیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ، پرونده جعفر اقدامی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق که از 8 شهریورماه سال 87 در حین عزیمت به گورستان خاوران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود و در تاریخ 17 اردیبهشت ماه سال جاری در یک رویه پرابهام قضایی به 5 سال زندان محکوم شده بود پس از اعتراض به حکم و ایراد نقص از سوی دادگاه تجدیدنظر به شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ای برای بررسی مجدد ارجاع داده شد.


نامبرده در ابتدای هفته جاری به شعبه مذکور جهت برگزاری دادگاه منتقل شد و در یک دادرسی چند دقیقه ای حکم ایشان از سوی دادگاه به ده سال حبس تعزیری افزایش یافت.


آقای اقدامی عنوان می دارد که دادگاه اساساً مستندی در خصوص اتهامات اخیر ایشان در دست نداشته و قاضی مقیسه ای به بازگشایی پرونده سابق ایشان که متحمل شش سال زندان به اتهام ارتباط با گروههای معاند نظام پیش تر شده بودند پرداخته است.
لازم به ذکر است شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ای در طی ماههای اخیر نقش زیادی در پرونده های سیاسی-امنیتی ایفا نموده و در این راستا اقدام به صدور دهها سال زندان برای فعالان سیاسی و مدنی نموده است.