به دنبال تجدید تقسیم قدرت، قاضی جنایتکار برکنار می شود

 

سلام نیوز حکومتی: قاضي حسن حداد معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران از اين سمت كنار گذاشته خواهد شد.شنيده شده است قاضي حسن حداد كه مسئول پرونده تعداد زيادي از فعالان سياسي است به زودي از دادستاني تهران خداحافظي خواهد كرد.از سوي ديگر مصطفي پور محمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور هفته گذشته از حضور تعدادي از افراد مرتبط با دادسرا در بين متهمان پرونده كهريزك خبر داد. گفته مي شود نام دو تن از قضات مشهور در بين اين متهمان وجود دارد.