دانشجویان معترض به حداد عادل احضار شدند


خبرگزاری حکومتی مهر : معاون دانشجویی دانشگاه تهران از بررسی تخلف دانشجویان در برخورد ناشایست با  حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در کمیته انضباطی این دانشگاه خبر داد.مهدی قمصری در گفتگو با مهر افزود: دانشگاه تهران قطعا با هر تخلفی که توسط دانشجویان صورت گرفته باشد برخورد می کند. دانشگاه برای اعتراض و برخورد ناشایست با حداد عادل از سوی دانشجویان، ساز و کارهای خاص خود را دارد و این موضوع را به عنوان تخلفی که صورت گرفته بررسی می کند.

وی در پاسخ به این پرسش که بحث اخراج این دانشجویان مطرح است یا نه گفت: مشخص نیست که بررسی تخلف به اخراج منتهی شود یا نه اما دستور رسیدگی صادر شده و کمیته انضباطی موظف به رسیدگی است.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران گفت: به لحاظ اجرایی کمیته انضباطی باید رسیدگی را انجام دهد حال اینکه نتیجه چه خواهد شد معلوم نیست.وی همچنین در پاسخ به این پرسش که تعداد دانشجویان متخلف در این خصوص چند نفر هستند به مهر گفت: در حال حاضر آماری در دست ندارم اما بر اساس آنچه از صحنه تخلف گزارش شده موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.