زن زندانی به اتهام سنگین محاربه محاکمه می شود

 

هرانا: یک دختر 28 ساله کرد به نام شیرین علم هویی(روناهی روکان) که به اتهام سنگین محاربه در بازداشت به سر می برد، در آستانه برگزاری دادگاه به بند 209 زندان اوین منتقل شد.بنابه گزارشات دریافتی، این فعال سیاسی که به اتهام اقدام نظامی و عضویت در یکی از احزاب کرد از تاریخ 8 خردادماه سال گذشته در زندان اوین به سر می برد، در حالیکه در آستانه برگزاری دادگاه قرار داشت، در اواسط هفته گذشته بنا به دلایل نامعلومی از بند عمومی نسوان اوین به بند امنیتی 209 منتقل شده است.این شهروند اهل شهرستان ماکو در حالیکه فاقد وکیل مدافع منتخب است به زودی به اتهام سنگین محاربه که می تواند حتی حکم اعدام را نیز در پی داشته باشد در دادگاه انقلاب شهر تهران محاکمه خواهد شد.