یازده دانشجوی دانشگاه تربیت معلم از تحصیل محروم شدند

 

خبرنامه امیرکبیر: در پی احضار بی سابقه ی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم به کمیته ی انضباطی در تابستان گذشته، یازده دانشجوی این دانشگاه، احکام محرومیت از تحصیل دریافت کردند.با شروع سال تحصیلی جدید، مهران عباسی زاده، فاروق معروفی، محمد قدس، هادی بینش، حسن افشاری، سامان جوادی نژاد، امین شجاع، سعدی سپانتا، محمد شریفی، صدرا بلوکی، امجد صالحی" هر کدام به یک یا دو ترم منع موقت از تحصیل با احتساب در سنوات محکوم شدند و جمعا 15 ترم ممنوعیت از تحصیل برای دانشجویان این دانشگاه صادر شده است.

 

لازم به ذکر است که حکم دبیری حسن افشاری، سامان جوادی نژاد، سعدی سپانتا نیز لغو گردیده و این دانشجویان ملزم به پرداخت خسارت دوره ی دبیری خود شده اند.

محمد شریفی عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم و نیز یکی از دانشجویانی که با حکم محرومیت از تحصیل روبرو شده است، در مصاحبه با خبرنامه ی امیرکبیر درباره صدور این احکام سنگین گفت: دولت نامشروع احمدی نژاد در ادامه ی سرکوب معترضان، شروع به برخورد با دانشجویان کرده است.

وی هم چنین در این رابطه به خبرنامه امیرکبیر گفت: دولت برای جلوگیری از اعتراض دانشجویان، به بهانه ی واهی شیوع بیماری، دست به تعطیلی یک هفته ای دانشگاهها زد و در ادامه، با صدور احکام منع از تحصیل، شروع به حذف دانشجویان فعال از سطح دانشگاهها کرده است.


گفتنی است موج فشارهای گسترده بر دانشجویان دانشگاه های مختلف از سوی کمیته های انضباطی و نهادهای امنیتی و قضائی ادامه دارد و طی آن از دو ماه گذشته بیش از هزار دانشجو با فشار و تهدید روبرو شده و یا احکام سنگین کمیته انضباطی مبنی بر ممنوعیت از تحصیل و یا اخراج را دریافت کرده اند.