کارمند انرژی هسته ای رژیم به عربستان پناهنده شد

 

سایت حکومتی جهان نیوز: منابع خبری عربستان، ادعا کردند یکی از کارمندان انرژی هسته ای ایران چندی پیش به این کشور پناهنده شده است. گفته می شود این فرد به نام "شهرام م" کارمند سایت فردوی قم بوده و ظاهرا به بهانه سفر زیارتی به عربستان می رود و بلافاصله به پناهندگی این کشور در می آید.