اوج گیری اختلاف در میان باند حاکم

 

روزنامه حکومتی اعتماد: خيز اصولگرايان دولتي که همگي در فراکسيون انقلاب عضويت دارند براي در اختيار گرفتن رياست فراکسيون اصولگرايان و هيات رئيسه موجب شده فردا براي آنها به دوشنبه سرنوشت سازي تبديل شود که معلوم نيست چقدر پيش بيني ها به تحقق خواهد پيوست و آنها خواهند توانست رياست فراکسيون را تغيير دهند يا اينکه لاريجاني همچنان بر مسند رياست باقي مي ماند؟ اصولگرايان حامي دولت که از عدم همراهي برخي اعضاي شوراي مرکزي و هيات رئيسه و به خصوص رياست فراکسيون در بزنگاه هاي تاريخي سخت گله مند بودند و از لاريجاني به خاطر اينکه گهگاهي انتقاداتي را بر دولت وارد مي کند شکوه داشتند، تلاش کردند با برنامه ريزي تشکيلاتي و در قالب يک رفتار سازماندهي شده اصولگراياني را که ساز مخالف با دولت مي زنند از چرخه اين فراکسيون خارج کنند تا همنوايي فراکسيون اصولگرايان با دولت کامل تر شود. بنابراين در گام نخست براي شکل دهي شوراي مرکزي که طبق روال از هر استان يک نماينده انتخاب مي شود و اگر تعداد نمايندگان استان بيشتر باشد اين تعداد تغيير مي کند نيز نامي از باهنر در شوراي مرکزي اصولگرايان به چشم نمي خورد. البته اسدالله بادامچيان اين نظريه را که اصولگرايان منتقد از دايره حذف شدند نپذيرفت و اظهار داشت مگر فرقي بين باهنر و آقاتهراني هست. اين اظهارنظر در حالي صورت مي گيرد که نحوه انتخاب شوراي مرکزي مورد انتقاد محمدرضا باهنر قرار گرفت اما بادامچيان آن را برنتافت و در واکنش به اعتراض محمدرضا باهنر به نحوه انتخاب اعضاي اين مجمع در شوراي مرکزي فراکسيون اصولگرايان گفت؛ اين انتخابات به شکل کتبي برگزار شد که من هم چندان با آن موافق نبودم اما ايرادي به آن وارد نيست. وي با اشاره به اينکه نمايندگان تصور مي کردند جلسه شوراي مرکزي فراکسيون اصولگرايان هفته گذشته برگزار مي شود، افزود؛ به همين دليل در حاشيه جلسه علني روز يکشنبه هفته گذشته، انتخاب اعضاي مجمع نمايندگان تهران در شوراي مرکزي فراکسيون اصولگرايان را به شکل کتبي برگزار کرديم. بادامچيان افزود؛ البته بنده معتقد بودم بهتر است اين انتخابات در يک جلسه عمومي برگزار شود و نسبت به اين مساله هم تذکر دادم اما دوستان گفتند بهتر است به صورت کتبي برگزار شود. نماينده تهران در پاسخ به اين سوال که اين تصميم از سوي چه کساني در مجمع نمايندگان تهران اتخاذ شد، گفت؛ اعضاي هيات رئيسه از جمله آقايان پرويز سروري، مرتضي آقاتهراني و اسماعيل کوثري اين تصميم را گرفتند. بادامچيان در واکنش به انتشار اخباري مبني بر کنار زدن باهنر از شوراي مرکزي فراکسيون اصولگرايان گفت؛ بين آقاي باهنر و آقاتهراني هيچ فرقي نيست چون هر دو اصولگرا هستند و مي توانند در شوراي مرکزي فراکسيون عضو شوند. بادامچيان در واکنش به اينکه گفته مي شود به اين ترتيب شانس باهنر براي نايب رئيسي فراکسيون کم شده است، افزود؛ اين طور نيست. اتفاقاً ممکن است شانس ايشان بيشتر هم شده باشد.به نظر مي رسد گام بعدي براي حاميان دولت در مجلس، در دست گرفتن رياست فراکسيون اصولگرايان باشد به گونه يي که حسينيان، زارعي و آقاتهراني براي رياست فراکسيون کانديدا شدند و زماني که واکنش هاي زيادي در مورد اينکه آنان لاريجاني را نشانه گرفته اند به وجود آمد، حاميان دولت در پاسخ تصريح کردند؛ در حال حاضر روح الله حسينيان، علي اصغر زارعي و مرتضي آقاتهراني از جمله کانديداهاي نمايندگان حامي دولت براي رياست فراکسيون اصولگرايان هستند. نماينده تفت وميبد در واکنش به سخنان زارعي که گفته بود لاريجاني تمايلي به رياست دوباره فراکسيون اصولگرايان ندارد، گفت؛ گفته مي شود ايشان تمايلي براي حضور در اين پست ندارد. به اين ترتيب اين زمينه در خود آقاي لاريجاني وجود دارد که به تغيير رئيس فراکسيون اصولگرايان کمک مي کند. وي افزود؛ به نظر مي رسد لاريجاني آمادگي کناره گيري از رياست فراکسيون اصولگرايان را دارد. يحيي زاده از تلاش هاي نمايندگان حامي دولت براي تغيير ترکيب هيات رئيسه فراکسيون اصولگرايان سخن گفت و افزود؛ آنها با برکناري باهنر از عضويت در شوراي مرکزي فراکسيون اصولگرايان، استارت اين کار را زدند. به گونه يي که نام باهنر در ميان پنج نماينده شوراي مرکزي در تهران به چشم نمي خورد و در اين شوراي مرکزي کوثري، زارعي، زاکاني، آقاتهراني و صدر حضور دارند. اما به موازات جدال اصولگرايان براي تصاحب پست رياست فراکسيون، مصباحي مقدم تصريح کرد رياست لاريجاني در فراکسيون اصولگرايان ضروري نيست.به گزارش ايلنا اين نماينده تهران با اعتقاد به اينکه بهتر است رئيس مجلس، رئيس هيچ فراکسيوني نباشد، ادامه داد؛ بهتر است جايگاه رياست مجلس مستقل از فراکسيون هاي سياسي باشد و خود را منحصر به يک مجموعه خاص نکند. به اعتقاد وي به اين ترتيب رئيس مجلس مي تواند به خوبي به مسووليت هايش بپردازد. همچنين رئيس فراکسيون نيز بدون محذوريت اينکه رئيس مجلس نيز هست، مي تواند به پيگيري برنامه هاي فراکسيون ادامه دهد. مصباحي مقدم که مي گفت کسان ديگري هستند که مسووليت رياست فراکسيون اصولگرايان را بپذيرند، در پاسخ به اينکه اين افراد چه کساني هستند، سکوت کرد و گفت؛ بهتر است منتظر انتخابات هيات رئيسه بمانيد.اين سخنان در حالي از سوي اعضاي فراکسيون انقلاب صورت مي گيرد که هنوز معلوم نيست حاميان دولت چقدر مي توانند آرا را با خود همراه کنند و آيا مي توانند به هدف نهايي خود يعني حذف لاريجاني نائل شوند.