کشته شدن ۵۸ شهروند کرد در تابستان امسال توسط نیروهای رژیم

 

کوردستان و کورد نیوز: در ادامه ی نقض سیستماتیک حقوق بشر در کردستان نیروهای سرکوبگر رژیم طی سه ماه تابستان امسال 58 شهروند کرد را کشته و دهها تن دیگر را به ضرب گلوله مجروح کرده اند. طبق گزارشهایی که در این مدت به "کوردستان و کورد نیوز" رسیده است بر اثر تیراندازی ماموران رژیم در مجموع 58 شهروند کرد کشته و 28 تن دیگر مجروح گشته اند. بنابر این گزارشات شمار قابل توجهی از قربانیان مربوط به کسبه ی نوار مرزی کردستان ایران وکردستان عراق می باشند.
از سوی دیگر در ظرف همین مدت 76 مورد بازداشت فعالین مدنی و شهروندات کرد به اتهام سیاسی گزارش شده است که از میان این بازداشت شدگان 30 تن از آنان در بازداشتگاههای کوتاه مدت و بدون حق استفاده از وکیل به 6 ماه تا 25 سال حبس محکوم شده اند. همچنین در تابستان امسال شماری از شهروندان کرد بر اثر انفجار مین جان خود را از دست داده اند که در مدت یاد شده کشته شدن 6 تن و مجروح شدن 4 تن بر اثر انفجار مین در نواحی مختلف کردستان توسط گزارشگران " کوردستان و کورد نیوز " گزارش شده است .

 

گفتنی است که آمار و ارقام یاد شده تنها در بر گیرنده آن دسته از قربانیان نقض حقوق بشر در کردستان است که توسط گزارشگران " کوردستان وکورد نیوز" ارسال شده است و کوردستان و کورد نیوز در تهیه ی این آمار از گزارش سایر رسانه ها و نهادهای حقوق بشری استفاده نکرده است که مسلما در صورت استفاده از منابع خبری موثق دیگر آمار قربانیان نقض حقوق بشر در کردستان بسی فراتر از آمار تهیه شده توسط مرکز " کوردستان و کورد نیوز " می باشد.

 

اسامی کشته شدگان سه ماهه ی تابستان 1388:


1 شلیر خزری، دانشجو وساکن پیرانشهر
2 فرزاد جشنی ،کارگر و ساکن ایلام
3 کیانوش آسا ، دانشجو و ساکن کرمانشاه
4- کمال دهقانی ، کشاورز و ساکن مریوان
5 کاوه بادگان، کاسبکار و ساکن مریوان
6 صالح رحیمی، کاسبکار و ساکن نودشه
7 علی مهرنیا ، معلم و ساکن پیرانشهر
8- کویستان پاوه یی ،مدنی و ساکن شوشمه از توابع پاوه
9 هیاس مهدیانی مدنی و ساکن شوشمه از توابع پاوه
10- توفیق شاکری ،مدنی و ساکن شوشمه از توابع پاوه
11- محی الدین جلالی کاسبکار ساکن سلماس
12- انور اقبالی کاسبکار اهل سقز
13- لقمان بختیاری ، مدنی ساکن بوکان
14- محمود رحمانی ساکن سلاس
15- رحیم محمودپور کاسبکار ساکن روستای گورنگه سردشت
16- شورش مهدی خانی فعال مذهبی ساکن سنندج
17- سراج موسی لو کاسبکار ساکن خوی
18- کمال محمود پور زندانی ساکن سقز
19- مامه خالدی کاسبکار ساکن سردشت
20- رحمان خدری رسو، کاسبکار ساکن روستای داوداوی سردشت
21- محمد ندیمی فعال سیاسی ساکن کامیاران
22- بهروز رضا نژاد فعال سیاسی و ساکن مریوان
23- حسین ابراهیمی کاسبکار ساکن بوکان
24- عبدالله فاطمی کاسبکار ساکن پیرانشهر
25- کریم بنگینی کاسبکار ساکن مهاباد
26- سلاح محمودی کاسبکار ساکن مریوان
27- دلیر گولزاری کاسبکار ساکن مریوان
28- اسد محمودی کاسبکار ساکن سلماس
29- عادل رسول قزلباش کاسبکار ساکن سلما
30- کریم بهرامی کاسبکار ساکن اشنویه
31- عباس عبدی پور کاسبکار ساکن بوکان
32- ادریس شیخه پور کاسبکار ساکن سردشت
33- سیروان مراد ویسی کاسبکار ساکن کامیاران
34- صالح خالدی کاسبکار ساکن مهاباد
35- عمر مصطفایی کاسبکار و ساکن پاوه
36- معروف (که نام خانوادگی وی مشخص نشده است) کاسبکار ساکن پاوه
37- سعید امینی ساکن بوکان
38- شفیع روستم جان کاسبکار ساکن منطقه ته رگه ور
39- امیر قادر پور کاسبکار و ساکن سردشت
40- شهرام عزیزی کاسبکار و ساکن سلماس
41- حسین محمدی فعال سیاسی ساکن سقز
42- مودریک سعیدی فعال سیاسی ساکن کامیاران
43- یوسف فقیهی فعال سیاسی ساکن سقز
44- محمد محمدی فعال سیاسی و ساکن کامیاران
45- بابک الماسی فعال سیاسی ساکن کامیاران
46- ازاد برایی فعال سیاسی ساکن سقز
47- سیف الله دنیایی فعال سیاسی ساکن سقز
48- رامین سادقی فعال سیاسی ساکن کامیاران
49- هیوا محمدی فعال سیاسی ساکن سنندج


گفتنی است که روز 11 تیر ماه چهار شهروند کرد در منطقه مریوان بر اثر انفجار مین جان خود را از دست دادند که هویت آنان شناسایی نشده است.


همچنین 22 مرداد ماه دو شهروند کرمانشاهی بر اثر تیر اندازی نیروهای رژیم جان خود را از دست دادند که هویت آنان نیز برای "کوردستان و کورد نیوز" شناسایی نشد. از سوی دیگر یک شهروند کامیارانی نیز که همراه با سیروان مرادی ویسی و عمر مصطفایی در اتومبیل خود مورد تیراندازی قرار گرفت و کشته شد به سبب سوختگی بیش از حد هویت وی قابل شناسایی نبود.
همچنین یک شهروند مریوانی روز 25 شهریورماه بر اثر تیر اندازی ماموران رژیم و روز 11 شهریور یک شهروند کرد ساکن اورمیه بر اثر ضرب و شتم ماموران جان خود را از دست دادند که دو تن نیز شناسایی نشده اند.


از مج
موع جان باختگان 3 تن از آنان دانشجو 11 تن فعال سیاسی و 34 تن دیگر از کسبه نوار مرزی بوده اند. همچنین 4 نفر از این قربانیان در زندان اعدام شده اند و 6 تن دیگر نیز بر اثر انفجار مین جان خود را از دست داده اند.

همچنین طی همین مدت 76 شهروند کرد به اتهام سیاسی توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بازداشت شده اند که از میان آنان تا کنون احکام سنگینی برای 30 تن از بازداشت شده گان صادر شده است.


اسامی و احکام صادرشده :


1- شمس الله شادی ساکن سنندج 2 سال زندان
2- ساسان بابایی ساکن کامیاران یک سال
3- موسلم بهرامی ساکن مریوان یک سال
4- احمد احمدی ساکن مریوان یک سال
5- محمد حق مرادی ساکن مریوان یک سال
6- ابوبکر هوژبری ساکن مریوان 6 سال
7- هوشیار احمد ساکن مریوان 6 سال
8- بهمن سعیدی ساکن مریوان 6 سال
9- سیروان محمودی ساکن مریوان 6 سال
10- سیوان رحیمی ساکن مریوان 6 سال
11- جهانبخش احمدی ساکن مریوان 16 ماه
12- محمد مصطی نژاد ساکن پیرانشهر 6 ماه
13- محمد محمدی ساکن دیولان 3 سال و 5 ماه
14- زانا حقیانی شاکن بانه 2 سال حبس و تبعید
15- نیعمت الله صمدیان ساکن بانه یک سال
16- بورهان غسایی ساکن بانه یک سال
17- آرمان محمد پور ساکن بانه یک سال
18- لقمان روشنی ساکن بانه یک سال
19- انور فاروقی ساکن بانه یک سال
20- مصطفی ریزی ساکن اشنویه
21- وریا مروتی ساکن بیجار یک سال
22- محمد رئوف ساکن سنندج یک سال
23- حسین جنگلی ساکن اشنویه
24- وحید نبی زاده ساکن سالماس 25 سال
25- جهانگیر سهرابی ساکن جوانرود 5 سال
26- زبیروالی عالی ساکن جوانرود 8 سال
27- ستار منصوری ساکن جونرود 4سال
28- ساروان یوسفی ساکن جوانرود 2سال
29- پرویز فخری زاده ساکن جوانرود 2 سال
30- زبیر آقا لای ساکن وان(کردستان ترکیه)21سال

 

همچنین طی این مدت 28 نفر از کاسبکاران مناطق مرزی به شدت مجروح گشته اند و بیشتر از 50 رأس اسب کاسبکاران که تنها وسیله ی کسابت و امرار معاش آنان بوده است هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده اند


همچنین هم اکنون 12 زندانی سیاسی و مدنی کرد توسط دستگاه قضایی رژیم به حکم اعدام محکوم شدند که اسامی آنان عبارتند از:

 

1- فرزاد کمانگر
2- علی حیدریان
3- فرهاد وکیلی
4- شیرکو معارف
5- زینب جلایان
6- فسیح یاسمنی
7- رمضان احمدی
8- فرهاد چالش
9- روستم ارکیا
10- حبیب الله لطیفی
11- احسان فتاحیان
12- حسین خزری