تهدید و احضار گسترده دانشجویان دانشگاه های اصفهان به نهادهای امنیتی


خبرنامه امیرکبیر: چند تن از فعالان دانشجوئی دانشگاه های اصفهان از سوی نیروهای امنیتی مورد تهدید قرار گرفته و به نهادهای امنیتی احضار شده اند.به گزارش خبرنامه امیرکبیر، طی تماس تلفنی با خانواده این دانشجویان و نیز احضارهای صورت گرفته، فعالین اجتماعی به صدور احکام سنگین در دادگاه انقلاب شهر اصفهان تهدید شده اند.


 
تعدادی از این دانشجویان طی سال گذشته نیز در بازداشت بسر برده و سپس با وثیقه ی  سنگین 150 میلیونی از باداشتگاه آزاد شدند.حسین سرشومی دانشجوی زمین شناسی دانشگاه اصفهان، امیر محسن محمدی دانشجوی روزنامه نگاری، دانشگاه میبد، مازیار معصومی دانشجوی رشته فلسفه دانشگاه اصفهان، بهمن خدادادی دانشجوی، رشته جهانگردی دانشگاه شیخ بهایی، علی اجاقی دانشجوی رشته اقتصاد دانشگاه اصفهان از جمله دانشجویان احضار شده هستند.
 
به گفته فعالین دانشجویی تعداد احضارها به کمیته انضباطی و همینطور اداره اطلاعات، بیش از اخبار منتشر شده است و برخی دانشجویان به دلایل گوناگون از انعکاس آن خودداری کرده اند.
 
گفتنی است موج فشارهای گسترده بر فعالین دانشجوئی در دانشگاه های مختلف از دو ماه پیش آغاز شده و هم چنان ادامه دارد و طی آن بیش از هزار دانشجو مورد تهدیدات از سوی مراجع انضباطی و امنیتی  قضائی قرار گرفته اند و یا احکام سنگین محرومیت از تحصیل خود را دریافت کرده اند.