اعضای بازداشت شده تحکیم وحدت آزاد شدند

 

دويچه ‌وله " پانزده  تن از اعضای شورای مرکزی و دفتر تهران تحکيم وحدت که صبح روز جمعه دهم مهرماه بازداشت شده بودند روز شنبه آزاد شدند. اين افراد توسط ماموران وزارت اطلاعات در پارک جمشيديه تهران دستگير شده بودند.


۱۵ تن از اعضای دفتر تحکيم وحدت که قرار بود روز جمعه دهم مهرماه در پارک جمشيديه تهران دور هم جمع شده و در مورد شروع سال تحصيلی و رويکرد جنبش دانشجويی به قضايای اخير صحبت کنند، توسط ماموران وزارت اطلاعات به اتهام
��قصد برپايی تجمع غيرقانونی�� دستگير شدند.  مهدی عربشاهي، ميلاد اسدی و فريد هاشمی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت جزو بازداشت‌شدگان بودند که به همراه ساير دوستان و همکارانشان صبح روز شنبه يازدهم مهرماه آزاد شدند.

مرتضی سيمياری دبير اجتماعی دفتر تحکيم وحدت در گفت و گو با دويچه‌وله ضمن اعلام خبر آزادی اين افراد مي‌گويد اين احضارها و بازداشت‌های کوتاه مدت يا طولانی نشانه‌ای از سردرگمی دولت کنونی در برخورد با اعتراضات مردمی است.  ی معتقد است اين گونه برخوردها نمي‌تواند باعث ساکت شدن دانشگاه شود و برعکس معتقد است هرچه فشار بر دانشجويان بيشتر شود، اعتراضات راديکال‌تر خواهد شد.


سيمياری همچنين در مورد اظهارات اخير فرمانده سپاه که از بسيج دانشجويی خواسته در برخورد با دانشجويان ��خاطی�� منتظر دستور مافوق نشوند و خود عمل کنند مي‌گويد فرمانده سپاه دانشگاه را با پادگان اشتباه گرفته و تصور کرده همانگونه که در پادگان مي‌توان دست به برخوردهای تند و خشن زد در دانشگاه هم مي‌توان همان کار را کرد.