اعتصاب کارگران کارخانه کشت و صنعت هفت تپه

 

از ساعات اولیه صبح روز جاری شنبه مورخ 11 مهر ماه، صدها تن از کارگران کارخانه کشت و صنعت هفت تپه دست به اعتصاب زدند.به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، کارگران معترض که خواستار پرداخت شدن حقوق معوقه دو ماهه خود و منظم شدن دستمزد دریافتی بودند با تجمع در مقابل درب دفتر مدیرت  این شرکت تولیدی خواستار پاسخ گویی مدیران کارخانه شدند.این کارگران در ادامه و با گذشت ساعاتی از اعتراض، نه تنها جوابی از سوی مدیران این شرکت دریافت نکردند بلکه با تهدید حراست مبنی بر اینکه "هر چه زود تر به تجمع خود پایان دهید در غیر این صورت مجبور به برخورد با شما خواهیم بود" روبه رو شدند.لازم به ذکر است در سال جاری این دومین بار است که کارگران این کارخانه دست به اعتصاب میزنند.