سه روزنامه‌نگار ممنوع الخروج شدند


پارلمان‌نیوز وابسته به خط امامی ها: از خروج فرزانه روستایی، یکی از 5 روزنامه‌نگار برگزیده سال 87 ،بدرالسادات مفیدی دبیر انجمن صنفی رونامه نگاران ایران وزهرا ابراهیمی خبرنگار ارشد روزنامه همشهری ممانعت بعمل آمد و پاسپورت‌های آنان توقیف شد.بدرالسادات مفیدی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام جلسپارلمان‌نیوز، در خصوص ممنوع الخروج شدن خود گفت:به نظر می‌رسد دور جدیدی از برخورد با روزنامه‌نگاران آغاز شده است.

 

وی تاکید کرد:پس از بازداشت و احضار روزنامه‌نگاران و خبرنگاران اکنون ممنوع الخروج کردن آنها نیز دردستور کار قرار گرفته است.دبیر انجمن صنفی رونامه نگاران ایران با بیان اینکه سفر من خانوادگی بود و از موضوع ممنوع الخروج بودنم اطلاعی نداشتم، افزود:در فرودگاه متوجه شدم که از تاریخ 21 شهریور ماه با حکم معاونت امنیت دادگاه انقلاب به مدت یکسال ممنوع الخروج هستم.وی در خصوص روزنامه‌نگاران دیگری که ممنوع الخروج شده‌اند گفت:خانم ابراهیمی و روستایی نیز در هفته گذشته قصد سفرو خروج از کشور را داشته اند که  در فرودگاه به آنها اعلام شده ممنوع الخروج هستند. به گفته مفیدی گویا این دو روزنامه‌نگار دو یا سه روز قبل از تاریخ سفرشان ممنوع الخروج شده‌اند.