احضار گسترده‌ی دانشجویان دانشگاه بهشتی


بامدادخبر: با گذشت ده روز از آغاز سال تحصیلی جدید، دانشگاه شهیدبهشتی تهران، همچنان شاهد احضار گسترده‌ی دانشجویان این دانشگاه به حراست این دانشگاه می‌باشد.به گزارش بامدادخبر، همزمان با افزایش موج احضارها در سایر دانشگاه‌های کشور، دانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی نیز از این امر مستثنی نماندند و به‌ویژه دانشجویان ساکن خوابگاه به صورت گسترده به حراست این دانشگاه فراخوانده شده در ارتباط با تجمعات اعتراضی پس از انتخابات مورد بازخواست قرار گرفته‌اند. حجم احضارها به حدی بوده است که در روزهای اول، دانشجویانی که از مقابل حراست عبور می‌کردند، شاهد صفی طولانی از دانشجویانی بودند که در مقابل درب آن، در انتظار ورود بوده‌اند.

تعدادی از دانشجویان احضارشده به بامدادخبر گفته‌اند که بازجویی از آنها توسط شخصی به نام "برهانی"، صورت گرفته و سوالها بیشتر حول تجمعات 24 و 25 خردادماه در مقابل کوی دانشگاه شهیدبهشتی، تجمعات قبل از انتخابات و پس از مناظره‌ی کاندیداها، الله‌اکبرهای شبانه و معرفی افرادی که در تجمعات نقش اصلی را داشتند، دور می‌زده است.

 

این درحالی‌است که سوالهای پرسیده شده از دانشجویان دختر، گاه به حوزه‌ی خصوصی آنها همچون نوع پوشش و آرایش هم کشیده شده است.تاکنون به غیر از یک مورد حکم یک ترم تعلیق برای یکی از دانشجویان مقطع دکترای این دانشگاه، سایر احضارها تنها به اخذ تعهد کتبی از دانشجویان منتهی شده است.یک فعال دانشجویی در دانشگاه شهیدبهشتی، که نخواست نامش فاش شود، هدف از احضارهای صورت گرفته را ایجاد فضای رعب در میان دانشجویان در آغاز سال تحصیلی دانسته تا از ادامه‌ی اعتراضات در این دانشگاه جلوگیری شود.